Maraming salamat, Nanay!

Happy Mother’s Day to all our Nanays! 💐 🌸

Maraming salamat sa walang sawang pagmamahal, suporta, at pag-gabay. ❤️

Mahal na mahal po namin kayo. Mabuhay ka, Nanay! 💪

SHARE ON: